Fizjoterapeuta, Osteopata

Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Tytuł magistra uzyskał w 2014 roku na podstawie pracy magisterskiej pt. ” Ocena wzorców ruchowych zawodników szczecińskich drużyn piłki ręcznej za pomocą metody Functional Movement Screening”.
Jest również absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytutu Kultury Fizycznej, gdzie w 2012 roku uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy magisterskiej pt. ”Urazowość młodzieży uprawiającej piłkę nożną w wieku 15-19lat”.

Obecnie rozwija swoje kwalifikacje na studiach doktoranckich Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w zakresie osteopatii na Akademii Osteopatii w Poznaniu, od 2014 roku.

Osteopatia jest dla niego filozofią medyczną, która naucza całościowego spojrzenia na człowieka i jego problem.

Ukończył liczne szkolenia z zakresu fizjoterapii, terapii manualnej i osteopatii m.in:

• Szkolenie w zakresie manipulacji powięzi – fascial manipulation, 05.2018
• Kurs Flosing w terapii i treningu, Szczecin, 12.2017
• Szkolenie w zakresie Rehabilitacji Kardiologicznej, Łódź, 07.2017
• Rehabilitacja chorych na Mukowiscydozę, 2016
• Szkolenie w zakresie Terapii Mobilizacji Punktowych Dr Święcickiego, 2016
• Kurs Diagnostyki Obrazowej, 2014
• Kurs Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation – PNF, Warszawa, 07.2013
• Terapia Manualna wg systemu szkoły niemieckiej , Warszawa, 2013 – 2016
• Szkolenie w zakresie oceny funkcjonalnej Functional Movement Screen (FMS) oraz warsztatów z ćwiczeniami korekcyjnymi, Szczecin, 03.2013
• Kurs z Kinesiotapingu poziom podstawowy z rozszerzonym, Szczecin, 01.2013

ZABIEGI I BADANIA