Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek 8:00 - 20:00

dr Agnieszka Niemiec

O lekarzu

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu.
Szkolenie specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych oraz diabetologii
odbywała w Szczecinie. Do 2019 pracowała w Klinice Diabetologii i
Chorób Wewnętrznych w Szczecinie-Policach, wówczas uzyskała tytuł
specjalisty w zakresie diabetologii oraz stopień doktora nauk medycznych.
Rozprawa doktorska dotyczyła badania związku cech osobowości z wyrównaniem
metabolicznym i użytkowaniem funkcji osobistych pomp insulinowych u
dorosłych pacjentów z typem 1 cukrzycy.
W pracy z pacjentami diabetologicznymi stara się każdego chorego traktować
indywidualnie, sprawować kompleksową opiekę nad pacjentami z wszystkimi
typami cukrzycy, stanami przedcukrzycowymi i insulinoopornością oraz
otyłością.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Posiada certyfikat
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w zakresie leczenia przy pomocy
osobistych pomp insulinowych nr 00041/SP (Szkoła Pompowa PDT).
Poszerza wiedzę w oparciu o bieżącą literaturę, konferencje naukowe.
Interesuje się nowoczesnym leczeniem i kontrolą cukrzycy, ultrasonografią,
badaniami klinicznymi (posiada aktualny certyfikat GCP (Good Clinical
Practice, Dobra Praktyka Kliniczna).
Przyjmuje także pacjentów anglojęzycznych.