W 2012 roku ukończył studia na wydziale lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Staż podyplomowy odbył w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczecinie na Oddziale Otolaryngologicznym. Szkolenie specjalistyczne z zakresu otolaryngologii pobierał w Klinice Otolaryngologii SPSK nr 1 w Szczecinie. Pracował w wielu poradniach, gdzie poszerzał swoją wiedzę i doskonalił umiejętności.

Czynny członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów i Chirurgów Głowy i Szyi. Angażuje się również w pracę naukową. Główne zainteresowania otolaryngologiczne koncentruje wokół patologii krtani, chorób zatok przynosowych, zabiegów operacyjnych w zakresie nosa, uszu, gardła oraz audiologii.

ZABIEGI I BADANIA