Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Wielokrotny laureat w ogólnopolskich konkursach internistycznych, Quizie Endoskopii oraz seminariach endoskopowych. Jest autorem publikacji naukowych. Czynnie uczestniczy w Kongresach Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Ogólnopolskich Dniach Endoskopii oraz spotkaniach gastrologicznych w kraju i zagranicą. Aktualnie piastuje stanowisko zastępcy ordynatora oddziału chorób wewnętrznych. Jest również kierownikiem Pracowni Badań Endoskopowych, kierownikiem Poradni Gastroenterologii, kierownikiem Pracowni Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie.

ZABIEGI I BADANIA