Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w 2013r. Staż podyplomowy w latach 2013-2014r. w SPSK nr 2 w Szczecinie. Od lutego 2015 roku zatrudniona na stanowisku Lekarz- Rezydent w Zakładzie Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej w SPSK nr 2 w Szczecinie.

Uczestniczy w różnych kursach i szkoleniach radiologicznych, ukończyła m.in. kurs „Ultrasonografia Dopplerowska” Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii oraz kurs ,,Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej” Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii. Zainteresowania zawodowe – radiologia klasyczna, ultrasonografia.