Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ukończyła studia medyczne z wyróżnieniem. Pracowniczka Oddziału Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej SPWSZ. Autorka kilkunastu publikacji krajowych i zagranicznych. Czynna uczestniczka konferencji i szkoleń, także zagranicznych. Jest członkiem Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 2017 roku obroniła rozprawę doktorską i otrzymała tytuł doktora nauk medycznych. Tematem pracy doktorskiej było porównanie saturacji krwi obwodowej i oksygenacji mózgu u chorych poddanych operacjom torakochirurgicznym.

Na co dzień zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną, w tym echokardiografią przezklatkową oraz przezprzełykową, echokardiografią obciążeniową oraz diagnostyką zaburzeń rytmu serca.