Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, specjalista neurolog, neuropatolog, specjalista diagnostyki laboratoryjnej. Od 1974 roku pracuje w Katedrze i Klinice Neurologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (obecnie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego). Od wielu lat piastuje stanowisko kierownika tej jednostki. Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurologii. Autor i współautor licznych publikacji prac oryginalnych oraz opracowań książkowych.

ZABIEGI I BADANIA