Specjalista kardiolog. Ukończył Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w 2002r. Od 2009 r specjalista chorób wewnętrznych . W 2014 r uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie „kardiologia”.

Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Posiada uprawnienia samodzielnego diagnosty wykonującego koronarografie i asystującego do angioplastyk wieńcowych. Ma wieloletnie doświadczenie w nieinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej (EKG, holter, próba wysiłkowa, echokardiografia) oraz doświadczenie pracy w oddziale chorób wewnętrznych i oddziale rehabilitacji kardiologicznej.

ZABIEGI I BADANIA