Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Posiada II stopień specjalizacji z okulistyki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, EURS. Autor i współautor wielu publikacji naukowych. Aktywny uczestnik wielu sympozjów i zjazdów okulistycznych.

ZABIEGI I BADANIA