Tomografia komputerowa

Wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X). Pozwala na tworzenie obrazów przekrojowych badanego obiektu. Podczas badania tomograf wykonuje wiele zdjęć rentgenowskich badanego obszaru w różnych płaszczyznach. Następnie są one obrabiane za pomocą specjalnych programów komputerowych.

Tomografia komputerowa jest powszechnie stosowana w medycynie. Pozwala na diagnozę wielu chorób, między innymi chorób układu krążenia, układu nerwowego, narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej.

Przygotowanie do badania

Podczas przeprowadzania badania, pacjent musi leżeć nieruchomo. Jest to bardzo ważne i pozwala na uzyskanie czytelnych zdjęć. Na sześć godzin przed badaniem nie można spożywać żadnych posiłków. Dwie godziny przed należy wypić duże ilości wody niegazowanej (1,5 l). Badanie trwa około 15 minut w przypadku tomografii głowy, kilkadziesiąt minut w przypadku tomografii jamy brzusznej. Gdy badana jest jama brzuszna, pacjent musi być na czczo i mieć wypełniony pęcherz moczowy.

Podczas niektórych badań, konieczne jest podanie środka kontrastowego, który lepiej uwidacznia dany obszar. W takim wypadku pacjent musi mieć zrobione świeże wyniki kreatyniny. Po badaniu należy ponownie wypić duże ilości płynów, tak by wypłukać kontrast.

Przeciwwskazania i szkodliwość

Należy pamiętać, że promieniowanie rentgenowskie jest szkodliwe. Do wykonania tomografii komputerowej konieczne jest skierowanie od lekarza. Badanie nie może być zbyt często powtarzane.

Główne przeciwwskazania:

  • ciąża,
  • klaustrofobia,
  • kreatynina powyżej normy,
  • uczulenie na środek kontrastowy,
  • skaza krwotoczna,
  • niewydolność nerek lub wątroby,
  • świeże krwawienie do mózgu,
  • astma,
  • szpiczak mnogi,
  • przyjmowanie meltforminy.

Centrum Medyczne Consilius współpracuje z Ośrodkiem Starmedica przy ul. Czeskiej 5A w Stargardzie, gdzie wykonywanie jest badanie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.