Godziny pracy: Poniedziałek – piątek: 8.00 – 20.00

Terapia wisceralna
Terapia wisceralna

Terapia wisceralna

Terapia wisceralna jest metodą leczenia holistycznego skupiającą się na połączeniach pomiędzy układem mięśniowo-szkieletowym, a narządami wewnętrznymi. Wzajemne oddziaływania mięśniowo-szkieletowe bezpośrednio determinują położenie narządów w ciele i odwrotnie, organy wewnętrzne mają silny wpływ na stan zdrowia kręgosłupa, miednicy, żeber, obręczy barkowej, mięśni i powięzi.

Nieprawidłowa postawa, skolioza, operacja, zapalenia tkanek i narządów, niedożywienie lub stres emocjonalny mogą łatwo powodować dysfunkcję różnych narządów. W konsekwencji w podrażnionych narządach powstaje napięcie, które jest przenoszone na układ mięśniowo-szkieletowy. Na przykład zapalenie pęcherza moczowego lub zaparcia mogą prowadzić do problemów ze stawami biodrowym lub odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa.

Idea leczenia i cel terapii wisceralnej: Anamneza – Diagnoza – Leczenie sektorowe – Łańcuch Lezji

Idea integracyjnego, manualnego leczenia w terapii wisceralnej opiera się na szczegółowej analizie historii chorób przebytych przez pacjenta, która następnie jest weryfikowana przez różne metody diagnostyczne w celu leczenia istniejącego ciągu restrykcji – łańcucha lezji (łańcucha zmian chorobowych).

Łańcuch lezji składa się z powiązanych ze sobą sektorów, które są poddawane specyficznym procedurom leczniczym opartym na anatomicznych, topograficznych, fizjologicznych i czynnościowych połączeniach sympatycznych oraz parasympatycznych.

Cel terapii wisceralnej:

Celem terapii wisceralnej jest rozwinięcie u fizjoterapeutów i lekarzy umiejętności diagnozowania oraz leczenia układu mięśniowo-szkieletowego poprzez użycie układu narządów wewnętrznych i lepszego zrozumienia połączeń funkcjonalnych pomiędzy tymi dwoma układami.

Czas trwania: 30 min

Dodaj komentarz

Centrum Medyczne Sp z o.o.

ul. Staszica 9-15, 73-110 Stargard

NIP: 8542373374

Godziny otwarcia

DNI POWSZEDNIE 08.00 – 20.00

Znajdziesz nas na: