Prądy diadynamiczne – jest to zabieg elektroleczniczy, podczas którego stosuje się prądy złożone z impulsów o kształcie połówki sinusoidy. Szczególną ich cechą jest silnie wyrażone działanie przeciwbólowe i przekrwienne.

Prądy interferencyjne  – zabieg elektroleczniczy polegający na stosowaniu prądów średniej częstotliwości  modulowanych z małą częstotliwością. Prądy interferencyjne powstają w tkankach w wyniku interferencji dwóch prądów średniej częstotliwości przemiennych sinusoidalnie, których częstotliwości mało różnią się między sobą, zwykle w granicach 100 Hz.