Kinesiotaping ma na celu przywrócenie funkcji organizmu do stanu homeostazy, wykorzystując zasady komunikacji układu sensoryczno-motorycznego. W trakcie aplikacji specjalnie do tej metody stworzonego elastycznego plastra Kinesio Tex (bądź K-Active Tape) dochodzi do oddziaływań na receptory powierzchniowe skóry oraz ciałka Ruffiniego, które odpowiadają za stopień napięcia I rozciągnięcia skóry. Umiejscowione są one w głębokich warstwach skóry, przez co adaptują się do zmian powoli. Są powiązane z neuronami ruchowymi A-α, a przez to także z sarkomerami, co pociąga za sobą szereg pożądanych w terapii skutków.