Badania moczu

  • Badanie ogólne moczu (profil)
  • Białko w moczu
  • BUN w moczu – wydalanie dobowe
  • Glukoza w moczu