Badania immunologiczne

  • P/ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgG
  • P/ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgG
  • P/ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgM
  • P/ciała przeciw cytoplazmie ANCA
  • P/ciała przeciwjądrowe ANA