Badania biochemiczne krwi

 • Albuminy
 • Aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 • Amylaza
 • Amylaza trzustkowa
 • Antygen swoisty dla stercza – PSA całkowite
 • Apolipoproteina A
 • Białko całkowite
 • Białko C-reaktywne (CRP)
 • Bilirubina bezpośrednia
 • Bilirubina całkowita
 • Bilirubina pośrednia
 • Ceruloplazmina
 • Chlorki (CI)
 • Cholesterol – HDL
 • Cholesterol – LDL
 • Cholesterol całkowity
 • Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
 • Ferrytyna
 • Fosfataza alkaliczna (AP)
 • Fosfataza kwaśna całkowita
 • Fosfor
 • Fosforany
 • Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
 • Glukoza
 • Glukoza – Test obciążenia / krzywa cukrowa za 1 pkt
 • Hemoglobina
 • Hemoglobina glikowana (HbA1C)
 • Kinaza fosfokreatynowa izoenzym (CK-MB)
 • Kreatynina
 • Kwas foliowy
 • Kwas moczowy
 • Lipaza
 • Lipidogram
 • Magnez całkowity (Mg)
 • Miedź (Cu)
 • Odczyn Coombsa BTA
 • Potas (K)
 • Proteinogram
 • Transferyna
 • Triglicerydy
 • Troponina
 • Tyreoglobulina
 • Wapń całkowity (Ca)
 • Witamina B12
 • Żelazo (Fe)